Programa Electoral

programa-(1)

Rescatem Persones

Anem a rescatar persones. I per això volem polítiques dotades d’inversions per a la creació d’ocupació en una economia al servei de les persones i respectuosa amb el medi ambient. Apostem per la tolerància zero contra la corrupció, el frau, l’evasió fiscal i els paradisos fiscals. La persona és el centre de la política.

 • Defensem el paper dels poders públics com a dinamitzadors de l’activitat econòmica.
 • Els diners són de totes les persones, i no solament dels especuladors que no paguen imposts.
 • La Troika comunitària ha de ser reemplaçada per un sistema de control de la direcció econòmica dotat de legitimitat democràtica i nascut del Parlament Europeu.
 • Els serveis públics d’ocupació han de garantir la plena inserció sociolaboral de totes les persones, especialment les que estan en risc d’exclusió.
 • La Banca ha de servir a les persones, i no a l’inrevés. Volem una banca pública que ens financie amb criteris de rendibilitat social, i un Banc Central Europeu sota control democràtic i que treballe per la cohesió social.

Democracia Real

Queremos abrir un proceso constituyente europeo hacia una Europa de las Personas y de los Pueblos más democrática y transparente. Queremos más poder para el Parlamento Europeo, la institución con más legitimidad ciudadana dentro de las instituciones europeas. Queremos transparencia en el funcionamiento de una Unión Europea al servicio de la ciudadanía. La democracia no es un simple mecanismo formal de toma de decisiones, sino también la situación que se crea cuando todas las personas se sienten partícipes de la vida social.

 • Fomentaremos la transparencia en los procesos de debate y en la toma de decisiones en las instituciones europeas.
 • Fomentaremos los mecanismos de participación directa, como la Iniciativa Legislativa Popular y el Referéndum.
 • Fomentaremos las relaciones interterritoriales por encima de las fronteras estatales. Sí ala Europa de los Pueblos y de las Regiones.
 • Lucharemos contra la injerencia de los intereses privados en el espacio público, y dignificaremos la política.
 • Abriremos un proceso constituyente para llegar a una Europa federal, abierta e integradora.

Solidaritat

Reclamem una nova Carta dels drets fonamentals socials per a garantir educació, sanitat, justícia i medi ambient per a tots i totes, incloses les persones migrants. Prioritzem la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i impulsarem la defensa de la renda bàsica universal, així com una cartera de serveis socials mínims per a facilitar l’autonomia personal i la integració de les persones amb diversitat funcional física i/o psíquica. El desenvolupament personal i social necessita recolzar-se en la cooperació, la integració i l’ajut mutu, que han esdevingut valors de ciutadania.

 • Homogeneïtzació de les polítiques socials al si de la UE, mitjançant una nova Carta de Drets Fonamentals que garantisca l’educació, sanitat, habitatge, igualtat de gènere i justícia per a totes les persones.
 • Inclusió efectiva de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials de la UE.
 • Establiment d’una Renda Bàsica Universal per eradicar l’exclusió i una cartera de serveis socials bàsics accessibles per tothom.
 • No a les migracions forçades per violència o per fam. La UE ha de lluitar activament contra totes les causes d’emigració al món. L’immigrant ha de ser tractat com una persona més.
 • Política exterior unitària i compromesa amb la pau.

Europa de los pueblos.

Reivindicamos la Europa de los Pueblos, y el respeto de la UE a su diversidad nacional, cultura y lingüística, incluidas las minorías y naciones sin Estado. Rechazamos el recorte a su autonomía y procesos de decisión democráticos, y reclamamos la participación real y efectiva de las unidades subestatales en la toma de decisiones europeas, con especial atención a las Regiones Europeas Ultraperiféricas dotándolas de su propia circunscripción electoral. La construcción europea es posible porque compartimos unos valores igualitarios desde la diversidad. El respeto a la diferencia, sea persona o pueblo, permite la convivencia y el progreso.

 • Promoción de políticas culturales de amplio alcance que tengan como destinatarios a los pueblos de la UE.
 • Creación de un espacio europeo abierto y transversal, de cultura y comunicación física y espiritual.
 • Reconocimiento oficial pleno de la diversidad lingüística y eliminación de las discriminaciones actuales.
 • Fomento de las relaciones de las regiones europeas.
 • Recuperación del papel de las universidades como vertebradoras del progreso, del dinamismo y de la construcción de la visión crítica.

Drets.

Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia. Avui volem defensar i conquerir la igualtat de drets per a les dones i per als col·lectius marginats siguen LGTB+, persones majors, amb diversitat funcional, etc. L’Europa que volem defensa també els drets digitals, la neutralitat i privadesa de la xarxa.

 • Garantir a les dones la plenitud de drets sexuals i reproductius, i homogeneïtzar tant el marc de protecció legal front a la violència de gènere com els sistemes de coeducació.
 • Lluitar contra tota forma de discriminació per raó de l’orientació sexual, com a via per ajudar a la cohesió i llibertat de la societat.
 • Polítiques actives per a la integració de les persones amb diversitat funcional.
 • Polítiques actives per a la substitució del model patriarcal per un altre de transversal i igualitari. Aposta decidida per la conciliació de la vida laboral i familiar.

Economía Verde.

Apostamos por la transición ecológica de la economía hacia otro modelo productivo y de consumo basado en la economía social , sostenible y del bien común , es decir, una prosperidad compartida. Financiaremos la creación de empleos verdes y decentes , además de I + D + I , con una reforma fiscal que tase primero los recursos y los capitales . La economía gris , basada en la destrucción incesante de recursos y la contaminación acelerada del planeta , debe dejar paso a una nueva economía al servicio de las personas , cooperativa , cercana y sostenible.

 • Fomento de la agricultura como actividad de primera necesidad y no de carácter especulativo, y poner en valor su carácter cultural y vivencial.
 • Integración armónica de la agricultura , la ganadería , la industria de transformación y el turismo en unos mismos espacios , para conservar el territorio .
 • Potenciar la I + D + i , los sectores estratégicos de la economía no contaminante , la innovación abierta , la cooperación entre administraciones y las mejoras en la organización del trabajo .
 • Implementar beneficios fiscales y de seguridad social para el fomento del empleo en actividades de economía verde .

Joves amb Futur.

Una Europa que done resposta i horitzons de futur als anhels vitals de la seua generació millor preparada i que no la condemne a la diàspora, que done solucions al drama de l’atur juvenil amb una dotació de fons suficients a la Garantia Juvenil Europea i les polítiques d’emancipació. El jovent ha de rebre la confiança de la societat per a plasmar el seu potencial vital i contribuir al desenvolupament global.

 • Articulació d’un veritable espai europeu d’educació, garantint la mobilitat i l’enriquiment mutu des de la diversitat cultural.
 • Foment dels joves emprenedors, mitjançant ajuts econòmics públics, facilitació de crèdits, avantatges fiscals i accés als centres de creació i innovació.
 • Foment de l’ocupació juvenil i desenvolupament de garanties d’inserció social. Cap jove sense treballar ni estudiar.
 • Protecció efectiva dels joves immigrants front a qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, orientació sexual o religió.
 • Promocionar i acostar les polítiques d’iniciatives de foment d’oportunitats per a la joventut.

No debemos, no pagamos.

Exigimos una auditoría pública y ciudadana de la deuda , que permita evaluar la parte ilegítima y en repudie el pago. Luchamos por una nueva gobernanza económica de la UE, la democratización del Banco Central Europeo y una armonización fiscal europea. Proponemos una tasa a las transacciones financieras internacionales para evitar la especulación y financiar la solidaridad internacional. La estafa que sufrimos deviene de la conversión en deuda pública de las deudas privadas, la corrupción y el despilfarro llevados a cabo por las oligarquías financieras y políticas de Europa.

 • Impulsar una auditoría de la deuda de los Estados miembros a nivel europeo que determine su ilegitimidad .
 • Exigir responsabilidad económica y penal a los culpables de la deuda .
 • Fomento de la Banca Ética y Cooperativa , y transformación del Banco Central Europeo en un auténtico impulsor de la economía productiva .
 • Necesitamos un sistema impositivo que pida más contribución a quienes más tienen , más ganan y más contaminan .
 • Control parlamentario de la actuación de todas las instituciones de la UE.

Europa Sostenible.

Proposem un nou model energètic europeu, lliure d’energies fòssils i nuclears, sense fracking i basat en les energies renovables i l’autosuficiència. Lluitem per una Europa a l’avantguarda contra el canvi climàtic, garant del respecte a la biodiversitat, el benestar animal, la nova cultura de l’aigua i amb polítiques agrícoles i pesqueres ambientalment i socialment justes. Una única espècie, la humana, consumeix el 50% dels recursos mundials. Cal aturar la marxa cap a la insostenibilitat i fomentar un canvi cultural que supere esquemes consumistes.

 • Política energètica tendent a l’autosuficiència, a la primacia de les renovables i a la paulatina desaparició de les energies brutes.
 • Utilització del sistema impositiu per reorientar les pautes productives, d’acord amb els principis de “qui més contamina, més paga” i “qui és més eficient energèticament, menys paga”.
 • La seguretat prima per sobre del productivisme: no a l’energia nuclear.
 • Una nova cultura de l’aigua, que la considere com a recurs públic vital per a les persones i els territoris.
 • Una xarxa europea de comunicacions racionalitzada, integrada i respectuosa amb el medi ambient.

Fraternidad Global.

Queremos convertir la UE en una voz internacional fuerte y unitaria en la defensa de la solidaridad, la libertad y los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y la dignificación de la migración interna y externa. Debemos reducir el gasto militar y promover la seguridad humana y la promoción de la paz. La Unión Europea debe impulsar políticas más amables que favorezcan la dignidad de la persona y su autoestima.

 • La salud debe ser entendida como una preocupación pública de primer orden, dotada de financiación suficiente y prestadora de servicios avanzados.
 • Política farmacéutica al servicio de las personas y no de las multinacionales.
 • Los animales deben recibir un trato digno que no nos haga avergonzarnos de nuestra propia condición.
 • Desmilitarización de la UE y prohibición paulatina del comercio de armas con terceros países.
 • Compromiso firme de la UE contra las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

bannerFB1

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s